Cennik usług

Ze względu na wielkość i złożoność podmiotów gospodarczych nasze ceny ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z klientem.

Końcowa cena uzależniona jest między innymi od:

  • ilości dokumentów
  • rodzaju prowadzonej działalności
  • rodzaju ewidencji księgowej
  • stopnia skomplikowania działalności

Wszystkie ceny są cenami netto, do cen tych zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.

Rodzaj usługi Uwagi Cena usługi
Ryczałt ewidencjonowany bez Vat cena zależna od ilości dokumentów od 90,00 zł
Ryczałt ewidencjonowany z Vat cena zależna od ilości dokumentów od 100,00 zł
Księga Przychodów i Rozchodów bez Vat cena zależna od ilości dokumentów od 120,00 zł
Księga Przychodów i Rozchodów z Vat cena zależna od ilości dokumentów od 150,00 zł
Księgi Handlowe cena zależna od ilości dokumentów od 400,00 zł
Kadry i Płace cena za kompleksową obsługę od 30,00 zł

Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany opłaty w przypadku wykonywania dodatkowych czynności księgowych.

Cennik usług dodatkowych:

Rodzaj usługi dodatkowej Cena usługi dodatkowej
Sporządzenie korekty deklaracji w związku ze spóźnionym dostarczeniem dokumentów, bądź dostarczeniem dokumentów niekompletnych czy nieprawidłowo sporządzonych 50,00 zł
Wystawienie faktury / noty korygującej za Przedsiębiorcę przez Księgowego 10,00 zł
Sporządzenie sprawozdania dla celów GUS 50,00 zł
Sporządzenie aktualizacji VAT-R, deklaracji ZUS 40,00 zł
Sporządzanie odpowiedzi na sprawy komornicze / sądy pracowników 40,00 zł
Pisma do urzędów 40,00 zł
Dokumenty do banku – uzupełnienie danych z księgowości 40,00 zł
Sporządzenie wniosku o przywrócenie terminu do ubezpieczenia chorobowego 30,00 zł
Sporządzenie wniosku do US lub ZUS o rozłożenie na raty naliczonych podatków i składek od 100,00 zł
Reprezentowanie podatnika przy kontroli ZUS, PIP, US od 80,00 zł./godz.
Pozostałe według osobnych uzgodnień
Zeznania roczne realizowane dla klientów biura:
Rozliczenie roczne samej działalności bez opłat
łącznie: dział. gosp. + inne źródła 40 zł
łącznie: dział. gosp. + małżonek 60 zł
łącznie: dział. gosp.+ inne źródła+ małżonek 80 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 pkt1 KC.