Oferowane usługi

W podstawowym zakresie usług naszego biura znajduje się prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowych, ewidencji środków trwałych, ewidencji dla potrzeb podatku VAT, obliczanie zobowiązań podatkowych i sporządzanie deklaracji do US i ZUS, sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS, doradztwo podatkowe, informowanie klienta o zmianach w przepisach podatkowych.

Usługi księgowe

Usługi księgowe przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw, jednoosobowych działalności gospodarczych, stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego i wspólnot mieszkaniowych.

Obsługa kadr i płac

Działania związane z obsługą kadr i płac w przedsiębiorstwach o różnorodnym profilu działania.

Usługi BHP

Świadczenie szerokiego zakresu usług BHP jak również prowadzenie i organizacja wymaganych przepisami prawa szkoleń BHP.

Jeśli mają Państwo do nas pytania lub chcą też poznać szczegółową ofertę dopasowaną do potrzeb i oczekiwań, prosimy o kontakt.