Obsługa kadr i płac

Oferujemy pełną obsługę działu kadr. Nasza oferta obejmuje działania związane z obsługą kadr i płac w przedsiębiorstwach o różnorodnym profilu działania. Dostosowując się do potrzeb klienta oferujemy pełną obsługę kadrowo-płacową, bądź wybranych jej elementów.

W naszej ofercie znajduje się między innymi:

prowadzenie akt osobowych pracowników
wystawianie umów o pracę, zlecenia, o dzieło, umów cywilno-prawnych
sporządzanie umów o odpowiedzialności materialnej pracowników świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu
prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, macierzyńskimi, wychowawczymi, bezpłatnymi
zgłoszenie pracodawcy do Sanepid-u oraz do Państwowej Inspekcji Pracy
prowadzenie i aktualizację rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp
opracowania regulaminów pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych
ustalania prawa do przewidzianych przepisami uprawnień
zgłaszanie pracowników, członków rodzin, wyrejestrowywanie oraz zgłaszanie zmian w ZUS
prowadzenie wymaganej przepisami statystyki kadrowej (kart wynagrodzeń, ewidencji czasu pracy itp.)
pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych
w firmie, konsultacje i porady, sporządzanie raportów kadrowych
sporządzanie list płac wraz z wyliczeniem składek
sporządzanie deklaracji ZUS, deklaracji PFRON, sprawozdań GUS
digitalizacja dokumentów kadrowych